Home > Team > Player stats

Player stats

    Games Played Goals Against Goals Against Average Points Penalty (min)
33
Evgeny Tsaregorodtsev 29 48 1.78 - 2`
61
Egor Oseledets 1 1 3.81 - 0`
68
Stepan Goryachevskikh 30 57 2.16 - 0`
68
Stepan Goryachevskikh 30 57 2.16 - 0`
79
Ievgenii Napnenko 0 0 0 - 0`
    Games Played Goals Assists Points Penalty (min)
3
Yakov Seleznev 17 0 3 3 34`
5
Aleksey Tezikov 11 0 2 2 31`
6
Andrey Esipov 49 3 8 11 32`
14
Oleksandr Pobiedonostsev 18 0 5 5 10`
14
Oleksandr Pobiedonostsev 18 0 5 5 10`
23
Vladislav Egin 39 3 7 10 34`
47
Dmytro Tolkunov 22 0 2 2 14`
57
Evgeny Dubrovin 30 4 7 11 8`
71
Valerrii Dydykin 32 3 7 10 28`
71
Valerii Dydykin 32 3 7 10 28`
82
Vitaliy Lyutkevich 47 4 14 18 53`
86
Alexei Shagov 32 1 4 5 64`
96
Vladimir Malevich 52 10 29 39 42`
7
Oleg Shafarenko 53 16 17 33 79`
9
Nikolay Kostichkin 2 0 0 0 2`
10
Sergey Piskunov 53 16 21 37 48`
11
Alexander Zhurun 51 17 15 32 60`
13
Alexander Vasilyev 28 4 9 13 16`
13
Alexander Vasilyev 28 4 9 13 16`
15
Alexander Tatarinov 24 0 2 2 10`
17
Dmytro Isayenko 35 2 1 3 10`
22
Artem Bondariev 2 0 0 0 4`
24
Oleksandr Materukhin 53 14 21 35 48`
27
Denis Kochetkov 53 24 22 46 18`
28
Oleksandr Materukhin 53 14 21 35 48`
29
Vitalii Donika 41 9 9 18 16`
34
Evgeny Belukhin 53 18 26 44 91`
44
Sergii Varlamov 53 19 21 40 24`
45
Alexander Borovkov 27 5 5 10 10`
51
Andree Hult 18 2 9 11 4`
52
Evgueny Gladskikh 37 1 2 3 12`
55
Dmytro Tsyrul 8 0 1 1 8`
77
Ievgen Pastukh 7 0 0 0 2`
78
Oleg Shafarenko 53 16 17 33 79`
88
Oleksandr Bobkin 7 0 2 2 4`