Home > Team > Donbass-2

Donbass-2

Goalkeepers

Dmytro
Berezin

01/12/1992

Evgen
Napnenko

27/05/1988

Defenders

Volodymyr
Aleksyuk

22/06/1987

Forwards

Maxim
Sitnikov

24/06/1992

Dmitri
Tarasov

12/05/1991

Sergii
Babynets

05/09/1987

Roman
Blagyi

25/10/1987

Vitali
Anikeev

13/12/1985

Alexander
Nikulnikov

25/03/1993

Dmytro
Nimenko

01/05/1988