Home > News > Donbass beat Kharkovskie Akuly

News

Donbass beat Kharkovskie Akuly

30-10-11 15:29:31

Donbass-2 beat Akuly in Kharkov with a score of 5:3. Oleg Mikulchik's guys scored 31 points in 14 games and now are third in PHL Ukraine Championship. The next game Donetsk club will play  in Donetsk, November 3, 7 pm,  Lider Palace vs Lions from Lviv .

Akuly (Kharkov) - Donbass-2 (Donetsk) 3:5 (0:1, 0:1, 3:3)

October 30, 2011. 13:00. Kharkiv. Ice Hall Dafy. 267

Referees: A Gorbatyuk, A. Kuzminski, V. Prilipko (all - Kyiv).

Kharkivsky Akuly:
Anisimov (to 59:39). Wagin - Tarasov, Lupandin - Kruchinin, Brain - Busilko, Stolyarenko - Wisniewski. Deryushev - Migulya - Medvedev, Posevin - Bolshakov - Krivonos, Savchenko - Sekirko - Kobikov, Lysak - Ponomar - Krivda.

Donbass-2. Seliverstov. P. Borisenko - Kugut, Vl. Aleksyuk - Rasulov, Denisov - Beresten, Demkin. R.Blagoy - Shaman - Nimenko, Bondarev - Iskhakov - Dolgih, Strahov - Anikeev - Nikulnikov, Smolin - Averkin - Babinec.

 Goals: 0-1. Rasulov (Iskhakov, Dolhih, 4:11 - pp..) 0:2. Anikeev (Rasulov, 24:11). 0:3. Iskhakov (Bondarev, 41:49). Of 0:4. Dolgikh (Aleksyuk, Iskhakov, 46:17). 1:4. Bolshakov (Posevin, 46:23), 2:4. Kruchinin (Bolshakov, Posevin, 49:46 - pp.) 3:4. Busilko (Lysak, Migulyov, 50:45), 3:5.Dolgikh (Iskhakov, Bondarev, 50:56).

27:38. Migulyov (A) missed the penalty shot.

Shots: 28 - 39.

Face-offs: 40 - 40.

Penalty: 14 - 18.

HC Donbass Press-office